Nacházíte se: Certifikáty

Certifikáty

Certifikát GMP+

Společnosti NOVANYL s.r.o. potvrdila svou dlouhodobou kvalitu a podařilo se jí získat certifikaci
GMP+ B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka.

Díky tomu můžeme prodávat naše produkty Vám všem, co podnikáte v krmivářském průmyslu, výkrmcům či dodavatelům vyrábějící krmiva pro zvířata.

Zkratka GMP znamená Good Manufacturing Practices, tj. Správná výrobní praxe (SVP). Znaménko + označuje integraci se systémem HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points). Zkratka FSA znamená Feed Safety Assurance, tj. Zajištění bezpečnosti krmiv.

V současné chvíli je GMP+ International lídrem na globálním trhu v sektoru certifikace bezpečnosti krmiv. Certifikát vystavený GMP+ společnosti NOVANYL s.r.o. poskytuje dodatečnou záruku kvality Vám všem podnikatelům v oblasti výroby krmiv na globální úrovni.

Značka kvality GMP+ International je informací, že jsme zapojení do mezinárodního potravního řetězce a zaručujeme spolehlivost, kvalitu, udržitelnost a bezpečnost. Znamená to, že splňujeme všechny lokální i nadnárodní zákonné předpisy v oblasti výroby krmiv.

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinového řetězce. Systém zajištění kvality a bezpečnosti je uplatňován v celém sektoru výroby krmiv – od krmných surovin, přes výrobce krmiv, dopravní společnosti, až po chovatele hospodářských zvířat. Certifikace dle GMP+ FSA nedefinuje jen podmínky související s technologií na výrobu krmiv, ale také jejich uskladnění, přepravu, zaměstnance, postupy, dokumentaci atd. Obsahuje i část požadavků z HACCP a část z ISO 9001, což umožňuje sjednocení auditů – integrované audity.